sv-flagga
ty-flagga
eng-flagga
Dagens
temperatur
sv-flagga
ty-flagga
eng-flagga
Dagens
temperatur
sv-flagga
ty-flagga
eng-flagga
Dagens
temp

Följande ordningsregler är till för din och de andra gästernas trevnad!

 1. Vid ankomst anmäl dig i receptionen. Vid obemannat ring +46 411-19270
 2.  Endast en boendeenhet är tillåten på campingtomten.
 3. Alla campingtomter har CEE-kontakt. Kabeln mellan elskåp och husvagn/husbil skall ha en grovlek på 2.5 mm2. Inga skarvar är tillåtna.
 4. Det bör vara 4 meter mellan ekipagen. Feluppställning skall rättas till på campingens begäran.
 5. Maxhöjd för staket/vindskydd är 140 cm. Maxdjup för spett/staket– och tältpinnar är 30 cm. Vid eventuell skada är du ersättningsskyldig för material -och arbetskostnad, om maxdjupet överskridits.
 6. Du skall se till att gasol och el-utrustning är godkänd enligt gällande bestämmelser.
 7. Avlopp från husvagn måste gå till en sluten behållare (spillvattenlunga).
 8. Endast ett motordrivet fordon tillåts per tomt
 9. Vid användande av motordrivet fordon ber vi dig att inte störa lugnet på campingplatsen mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt.
 10. Visa hänsyn! Allmänt störande uppträdande är inte tillåtet och mellan kl. 23.00 och 06.00 ska det vara tyst på campingen.
 11. Hundägare ombeds visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster genom att hålla hunden i kort koppel och rasta den utanför campingområdet. Husdjur får inte vistas i gemensamma lokaler.
 12. Hjälp oss att hålla campingen ren och skräpfri! Använd sophållarna som finns inom området. Tänk på att slänga glödande grillkol eller andra brandfarliga föremål i avsedda kärl.
 13. Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och diskstationer) i samma skick som du själv önskar finna dem.
 14. Grillning får endast ske med grill. Engångsgrillar får inte sättas på gräsytor. Tänk på att ha vatten nära till hands.
 15. Försäljning vid och inom campingen får bara förekomma med campingens tillstånd.
 16. På avresedagen skall hyrd stuga vara utrymt och städad senast kl.11.00. Campingplats skall lämnas senast kl 12.00.
 17. Om du som gäst skadar byggnader, material eller andra gästers ägodelar kan du göras ersättningsskyldig. Ystad camping ansvarar inte för skador på, eller förlust av campinggästernas ägodelar.
 18. Ystad camping förutsätter att alla campinggäster tar hänsyn till varandra och hjälps åt att hålla ordning. Personalen har befogenhet att agera, utifall du som gäst inte respekterar förevarande ordningsregler.
 19. Ystad camping är en turistanläggning och det är därför inte är tillåtet att använda campingen för boende av annan karaktär, t.ex. permanent boende eller att mantalsskriva sig på anläggningen.
 20. Om du under nattetid stör din omgivning till den grad att jourpersonal/vaktbolag måste rycka ut, kan du komma att debiteras 2000 kr.
 21. Vid brott mot någon av campingens ordningsregler, äger personalen rätt att med omedelbar verkan avvisa dig och dina tillhörigheter från campingområdet och även, på din bekostnad avlägsna fordon och utrustning. Vid avvisning återbetalas du inte för vistelsen.