sv-flagga
ty-flagga
eng-flagga
Dagens
temperatur
sv-flagga
ty-flagga
eng-flagga
Dagens
temperatur
sv-flagga
ty-flagga
eng-flagga
Dagens
temp

Bokningsvillkor

Allmänt:

Campingplatsen tillämpar systemet Camping Key Europe, vilket innebär att ni skall ha ett giltigt Campingkort vid reservation av campingtomt. Kan införskaffas på SCR.se och finns i en gratisversion samt en betalversion inkl. förmåner.

Åldersgräns för bokning:

För att boka/ingå avtal med Ystad Camping måste du vara fyllda 18 år. Legitimation kan komma att krävas i samband med incheckning. Uppfylld åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet/campingplatsen.

Bokning/Betalning:

Vid bokning skall en bokningsbekräftelse skickas till dig.

Bokningen är bindande när du bokat och betalt totalbeloppet i samband med bokningstillfället.

Kravet vid förbokning/reservation av campingplats är betalning av hela beloppet i samband med bokningstillfället.

Avbeställningsskydd:

Du kan i samband med bokning/reservation också teckna ett avbeställningsskydd till en kostnad på 199 kr. Avbeställningsskyddet kan endast tecknas i samband med bokningstillfället.

Vi tecknande av avbeställningsskydd kan du avboka fram till 24 h före ankomstdagen, utan annan avgift än expeditionsavgift på 150 kr + avbeställningsskyddet på 199 kr, under förutsättning att någon av nedan händelser inträffat:

  • Dödsfall, sjukdom eller olycka av allvarlig art som drabbat dig själv, maka/make, sambo, dina eller make/makes/sambos barn, syskon eller medresenär.
  • Det inträffat någon allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller vattenskada i din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att du skall stå fast vid din bokning.
  • Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvar.
  • Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som inkommer senare än sju (7) dagar efter avbokningsdatum beaktas ej.
  • Vid avbokning återbetalas ej kostnad för inbetalt avbeställningsskydd samt ev. expeditionssavgift.

Avbokning:

Avbokning kan göras muntligen eller skriftligen (telefon eller mail), och måste göras av den personen som gjort bokningen eller vars namn är registrerat på bokningen.

Avbokning tidigare än 40 dagar innan ankomst:

  • Utan avbeställningsskydd: Hela hyresbeloppet återbetalas exkl. expeditionsavgift på 150 kr.
  • Med avbeställningsskydd: Hela hyresbeloppet återbetalas exkl. expeditionsavgift på 150 kr samt avbeställningsskyddet på 199 kr.

Avbokning senare än 40 dagar innan ankomst:

  • Utan avbeställningsskydd: 10 % av hyresbeloppet återbetalas
  • Med avbeställningsskydd: Hela hyresbeloppet återbetalas exkl. expeditionsavgift på 150 kr samt avbeställningsskyddet på 199 kr.

Vid Avbokning ankomstdagen återbetalas EJ hyresbeloppet.

Incheckning/Utcheckning:

Incheckning: Från kl. 13.00

Utcheckning: Senast kl. 12.00 om inget annat överenskommits.

I samband med utcheckning skall duschkort återlämnas i receptionen och där betalar du även för förbrukade duschpengar.

Lämnas inte campingtomten i tid kan du som gäst komma att debiteras eventuella extrakostnader som uppkommer om nästa gäst inte kan checka in i tid.

Ordningsregler:

På anläggningen tillämpas SCR:s ordningsregler samt lokala regler som finns att läsa på hemsidan. Tilläggsbestämmelser kan förkomma så som placering av ekipage på tomten, kabeldragning, bilparkering etc. Kontakta reception eller campingvärdarna vid frågor/osäkerhet.

Brott mot ordningsreglerna innebär att gästen kan avvisas från anläggningen.

Försäkringar:

Du ansvarar själv för att ha erforderligt skydd såsom ansvar- olycksfalls och resegodsförsäkring. Har du giltigt Camping Key Europe gäller särskild försäkring vid olycksfall på platsen.

Campinganläggningens ansvar:

Campinganläggningen är ansvarig för skada som åsamkas dig genom bevisad vårdslöshet av campingvärden eller av denne anställd personal inom ramen för dessas tjänsteåliggande.

Campinganläggningen ansvarar inte för skada som drabbat dig av utomstående eller annan gäst. Ej heller för skada som legat utanför campinganläggningens kontroll.

Klagomål/reklamationer:

Om inte hyrt objekt uppfyller utlovat skick vill vi att du anmäler detta omgående under receptionens ordinarie öppettider, så att vi har möjlighet att rätta till problemen/felen.

Samma gäller för fel som uppstår under vistelsen.

Vid akuta händelser kopplar telefonnumret till receptionen er vidare till jourtelefon.

Varmt välkomna och hoppas ni får en skön vistelse hos oss.

Med vänlig hälsning

Ystad Camping